Rusaych nahi pori Lyrics - Anushri mane - Adinath jadhav|marathi new song - Karan Shelke

Rusaych nahi pori Lyrics - Anushri mane - Adinath jadhav|marathi new song - Karan Shelke

Rusaych nahi pori Lyrics - Anushri mane - Adinath jadhav|marathi new song - Karan Shelke

Rusaych nahi pori Lyrics - Anushri mane - Adinath jadhav|marathi new song - Karan Shelke


Singer Karan Shelke
Singer Karan Shelke
Music Karan Shelke
Song Writer Karan Shelke

Rusaych nahi pori Lyrics - Anushri mane - Adinath jadhav|marathi new song - Karan Shelkeवाल्हा बेबी

वाल्हा बेबी
वाल्हा बेबी
अधिक वेळ मिळवू देते
वाल्हा बेबी
वाल्हा बेबी
वाल्हा बेबी
अधिक वेळ मिळवू देते

रुसायाच नाही पोरी
नाय नाय ना पोरी
काठी फुगायाच नाही पोरी

नाय नाय ना पोरी
आसा बोललो की मला काडी का कारतेस

पोरी बाय बाय बाय बाय
अग पोरी तुळी रूप निराल

तुज्या वारी माझा दिल पूर्ण आला
बोल जी एक डा एक हा हा तू
माळ जिव ले उतवल झळ

अग पोरी तुळी रूप निराल
तुज्या वारी माझा दिल पूर्ण आला
बोल जी एक डा एक हा हा तू

माळ जिव ले उतवल झळ
रुसायाच नाही पोरी
नाय नाय ना पोरी

काठी फुगायाच नाही पोरी
नाय नाय ना पोरी

आसा बोललो की मला काडी का कारतेस
पोरी बाय बाय बाय

कर्तो नी पोरी तुज्यावर प्यार
का करते तू नाजरे ने वर

करु नाको आत्या जयादा तू नाखरे
दे मला एक दच होकार
कर्तो नी पोरी तुज्यावर प्यार

का करते तू नाजरे ने वर
करु नाको आत्या जयादा तू नाखरे
दे मला एक दच होकार

लाँग ड्राईव्ह ला तुला मी नेहिल
एक दच तुला मिथित घेईल

मागे तुझ्या वेदपिसा मी झलो
राणी तुला मी माझ्या काळजात थेविन

लाँग ड्राईव्ह ला तुला मी नेहिल
एक दच तुला मिथित घेईल
मागे तुझ्या वेदपिसा मी झलो

राणी तुला मी माझ्या काळजात थेविन
रुसायाच नाही पोरी
नाय नाय ना पोरी

काठी फुगायाच नाही पोरी
नाय नाय ना पोरी
आसा बोललो की मला काडी का कारतेस
पोरी बाय बाय बाय बाय

रुसायाच नाही पोरी
नाय नाय ना पोरी
काठी फुगायाच नाही पोरी

नाय नाय ना पोरी
आसा बोललो की मला काडी का कारतेस
पोरी बाय बाय बाय बाय

वाल्हा बेबी
वाल्हा बेबी
वाल्हा बेबी
अधिक वेळ मिळवू देते

वाल्हा बेबी
वाल्हा बेबी
वाल्हा बेबी
अधिक वेळ मिळवू देते

रुसायाच नाही पोरी
नाय नाय ना पोरी
काठी फुगायाच नाही पोरी
नाय नाय ना पोरी
आसा बोललो की मला काडी का कारतेस

पोरी बाय बाय बाय बाय
रुसायाच नाही पोरी
नाय नाय ना पोरी

काठी फुगायाच नाही पोरी
नाय नाय ना पोरी
आसा बोललो की मला काडी का कारतेस

पोरी बाय बाय बाय
पोरी बाय बाय बाय


Post a Comment

0 Comments