Nako Vajavu Shri Hari Murali Bhajan Lyrics - नको वाजवू श्रीहरी मुरली - आर‌. एन्‌. पराडकर - Gavlan Bhajan

Nako Vajavu Shri Hari Murali Bhajan Lyrics - नको वाजवू श्रीहरी मुरली - आर‌. एन्‌. पराडकर - Gavlan Bhajan

Nako Vajavu Shri Hari Murali Bhajan Lyrics - नको वाजवू श्रीहरी मुरली - आर‌. एन्‌. पराडकर - Gavlan Bhajan 


Nako Vajavu Shri Hari Murali Bhajan Lyrics - नको वाजवू श्रीहरी मुरली - आर‌. एन्‌. पराडकर - Gavlan Bhajan
Singer आर‌. एन्‌. पराडकर
Song Writer आर‌. एन्‌. पराडकर

Nako Vajavu Shri Hari Murali Bhajan Lyrics - नको वाजवू श्रीहरी मुरली - आर‌. एन्‌. पराडकर - Gavlan Bhajanनको वाजवू श्री हरी मुरली नको वाजवू श्री हरी मुरली

Nako Vajavu Shri Hari Murali Bhajan Lyrics - नको वाजवू श्रीहरी मुरली - आर‌. एन्‌. पराडकर - Gavlan Bhajan : Presenting the lyrics of the Gavlan Bhajan "Nako Vajavu Shri Hari Murali Bhajan Lyrics - नको वाजवू श्रीहरी मुरली" sung by आर‌. एन्‌. पराडकर


तुझ्या मुरलीने तहान भूक हरली रे ||धृ||

नको वाजवू श्री हरी मुरली नको वाजवू श्री हरी मुरली
नको वाजवू श्री हरी मुरली नको वाजवू श्री हरी मुरली

घरी करीत होते मी कामधंदा
तेथे मी गडबडली रे || १ ||

नको वाजवू श्री हरी मुरली नको वाजवू श्री हरी मुरली
नको वाजवू श्री हरी मुरली नको वाजवू श्री हरी मुरली

घागर घेवूनी पानियाशी जाता
दोही वर घागर पाजरली || २ ||

नको वाजवू श्री हरी मुरली नको वाजवू श्री हरी मुरली
नको वाजवू श्री हरी मुरली नको वाजवू श्री हरी मुरली

एका जनार्दनी पूर्ण कृपेने
राधा गवळण घाबरली || ३ ||

नको वाजवू श्री हरी मुरली नको वाजवू श्री हरी मुरली
नको वाजवू श्री हरी मुरली नको वाजवू श्री हरी मुरलीPost a Comment

0 Comments