Latest-Lyrics
Selfie Kadha Lyrics- Sonali Sonawane - Vishal Phale
Hurpari Lyrics - Harshavardhan Wavre, Sonali Sonawane - Aditya Satpute, Sanika Bhoite
Jhootha Pyar Song Lyrics - Sonali Sonawane - Nick Shinde, Shraddha Pawar
Majhi Jaana Song Lyrics - Sagar Janardhan, Sonali Sonawane - Hindavi Patil
Gulawani Gwad Lyrics - Vishal Phale - Adarsh Shinde, Sonali Sonawane
Aai Kuthe Kaay Karte Title Song Lyrics - Star Pravah - Aarya Ambekar
Yedyavani Kartay Lyrics - Shraddha Pawar - Sonali Sonawane